Inštalácia vlastného auta do hry Richard Burns Rally

Richard Burns Rally custom car installation


Záloha:
Cars.ini v Richard Burns Rally/Cars,
Physics.rbz v Richard Burns Rally

Backup:
Cars.ini in Richard Burns Rally/Cars,
Physics.rbz in Richard Burns Rally

Auto/Car

1.
stiahnite si súbory s autom a fyzikou a rozbalte ich do samostatných priečinkov
download files with car model and physics and extract them to the separated folders2.
choďte do priečinku Richard Burns Rally\Cars
go to folder Richard Burns Rally\Cars3.
otvorte súbor Cars.ini v textovom editore, napríklad Notepad
open file Cars.ini in text editor, for example Notepad4.
v tomto prípade budeme nahradzovať auto Citroen Xsara na slote 00 za Renault 5 GT Turbo skupiny H
in this case, we will replace car Citroen Xsara on car slot 00 for Renault 5 GT Turbo group H5.
choďte do priečinku R5 GT Model, otvorte súbor read me.txt
go to folder R5 GT Model, open file read me.txt


6.
skopírujte cesty k súborom z read me.txt do Cars.ini a uložte súbor
copy model path from read me.txt to Cars.ini and save file


7.
môžete zmeniť názov auta, ktorý sa zobrazí v plugine, pridaním ďalšieho riadku do Cars.ini
you can change name of the car, wich you will see in rbrczech plugin, by adding next line to the Cars.ini8.
priečinok s modelom auta 5GTT skopírujte do priečinku Richard Burns Rally\Cars
folder 5GTT with car model copy to Richard Burns Rally\Cars folder

Fyzika/Physics

1.
v priečinku Richard Burns Rally otvorte súbor Physics.rbz vo Winrare
in folder Richard Burns Rally open file Physics.rbz with Winrar2.
nájdite v ňom priečinok s autom ktoré chcete zmeniť (car00= xsara) = c_xsara vo Physics.rbz (pozrite sa do default Cars.ini v zálohe)
in this file, find folder with car you want to change (car00= xsara) = c_xsara in Physics.rbz (look to the default Cars.ini file in Backup)


3.
vymažte všetky súbory v tomto priečinku
delete all files in this folder


4.
choďte do priečinku so stiahnutou fyzikou, označte všetky súbory a pomocou myši ich pridajte do physics.rbz
go to the downloaded physics folder, select all files and drag and drop them to the physics.rbz5.
potvrďte pridanie do archívu tlačidlom OK
confirm adding to the archive with OK button

Koniec

Endvisit counter: Free Web Hit Counter By CSS HTML Tutorial